Vacancy For Councillor for the OFFA Ward of the Community of Offa

Offa Council Vacancy
OFFA COMMUNITY COUNCIL

PUBLIC NOTICE

1 Notice is hereby given that a vacancy exists in the Office of Councillor for the OFFA Ward of the Community of Offa

2 An Election to fill this vacancy will be held if within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) after the first publication of this Notice a request for such an election is made in writing to the Chief Executive & Returning Officer, Electoral Office, Wrexham County Borough Council, The Guildhall, Wrexham, by TEN electors for the Community Ward.

3 If no such Notice requiring the holding of an Election is given then the vacancy will be filled by the Community Council by co-option

Dated: 12/09/2019
Karen Benfield____________________________

Clerk to the Community Council

CYNGOR CYMUNED OFFA

RHYBYDD CYHOEDDUS

1 Trwy hyn rhoddir rhybudd bod Swydd Cynghorydd dros Ward OFFA yng Nghymuned Offa yn wag.

2 Bydd Etholiad i lenwi’r swydd wag hon yn cael ei chynnal os bydd cais am etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i’r Prif Weithredwr a Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, gan DDEG o etholwyr y Gymuned / Ward y Gymuned.
.
3 Os na fydd Rhybudd o’r fath yn gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi yna rhaid i’r Cyngor Cymuned lenwi’r swydd wag..

Dyddiedig: 12/09/2019
Karen Benfield__________________________

Clerc y Cyngor Cymuned