HRH Queen Elizabeth II

Published: 09 September 2022

Queen Elizabeth II 1926-2022

With great sadness we mourn the loss of our Queen Elizabeth II. On behalf of all Offa residents there will be a book of condolence for anyone to sign at Luke O Connor House, Hightown, Wrexham. 

Brenhines Elizabeth II 1926-2022

Gyda thristwch mawr rydym yn galaru colli ein Brenhines Elizabeth II. Ar ran holl drigolion Offa fydd llyfr o gydymdeimlad i unrhyw un ei arwyddo yn Luke O Connor House, Hightown, Wrecsam

Chair/Cadeirydd Linda Subacchi