Warded Single Vacancy Notice

Published: 19 February 2020

OFFA COMMUNITY COUNCIL

Public Notice

  1. Notice is hereby given that a vacancy exists in the Office of Councillor for the ERDDIG Ward of the Community of Offa

  2. An Election to fill this vacancy will be held if within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) after the first publication of this Notice a request for such an election is made in writing to the Chief Executive & Returning Officer, Electoral Office, Wrexham County Borough Council, The Guildhall, Wrexham, by TEN electors for the Community Ward.

  3. If no such Notice requiring the holding of an Election is given then the vacancy will be filled by the Community Council by co-option

Dated: 19/02/2020
Karen Benfield____________________________

Clerk to the Community Council


CYNGOR CYMUNED OFFA

Rhybydd Cyhoeddus

  1. Trwy hyn rhoddir rhybudd bod Swydd Cynghorydd dros Ward ERDDIG yng Nghymuned Offa yn wag.

  2. Bydd Etholiad i lenwi’r swydd wag hon yn cael ei chynnal os bydd cais am etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i’r Prif Weithredwr a Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, gan DDEG o etholwyr y Gymuned / Ward y Gymuned.

  3. Os na fydd Rhybudd o’r fath yn gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi yna rhaid i’r Cyngor Cymuned lenwi’r swydd wag..

Dyddiedig: 19/02/2020
Karen Benfield__________________________

Clerc y Cyngor Cymuned

CC Warded Single Vacancy Notice - Bilingual